خیلی بداهه دارم می نویسم که من با اینکه خیلی تکنولوژی رو دوست دارم از طرفی هم نمیتونم از گذشته ها و یه سری چیزایی که اصل و اصالت دارن دل بکنم، مثل کتاب خوندن، یعنی فک کنم هیچوقت نشه که من کتاب دیجیتالی بخونم.

من هنوز که هنوزه یادداشت برداری نوشتاریه و خیلی کم پیش میاد تایپی باشه مگه از روی مجبوری،

و خیلی چیزای دیگه حتی این بلاگ نویسیم به طریقی تو یه دفترچه انجام میشه و خیلی چیزا از این دسته موضوعات،

و خوبیش اینه که خودم خرسندم از این قضیه :)